INSTYTUCJA KULTURY SAMORZˇDU WOJEWÓDZTWA ¦LˇSKIEGO

ul.Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice, tel./fax (032) 251-71-04                                                                                

ARCHIWUM


Miło nam poinformować, iż dzięki pomocy finansowej m.in. Kancelarii Prezydenta RP, Instytutu Polskiego w Budapeszcie oraz Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach pod koniec grudnia 2009 r. ukazał się polsko-węgierski album autorstwa Krystyny i Grzegorza Łubczyk zatytułowany "Pamięć. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-1946".

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach nie prowadzi sprzedaży tej publikacji.
Wydawcą jest Stowarzyszenie HENRYK SŁAWIK - Pamięć i Dzieło oraz Oficyna Wydawnicza RYTM z Warszawy

Nowość wydawnicza grudzień 2009

Z. Rozanow, E. Smulikowska
"Zabytki sztuki Jasnej Góry. Architektura. Rzeźba. Malarstwo"

CENA 110 złWyd. I, 2009, format A4, ss. 512, 842 ilustracje barwne, oprawa twarda, cena zł 110,-

Książka "jest – jak napisała w recenzji prof. dr hab. Ewa Chojecka – pierwszą pionierską próbą ogarnięcia całościowego obiektu Jasnej Góry – zespołu zabytkowego o unikatowym charakterze nieprzerwanej ciągłości historycznej, gdzie nawarstwiają się zjawiska artystyczne tematycznie i ideowo sprzężone, datujące się od XIV wieku do współczesności". Tworzą ją dwa bloki: tekstowy i zdjęciowy. Pierwszy zawiera Wstęp oraz rozdziały Kościół pw. Znalezienia Krzyża Św. i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Kaplica Cudownego Obrazu Matki Boskiej, Klasztor, Budynki przy dziedzińcu gospodarczym, Obwarowania i zespół bramny, a także Bibliografię i Indeks nazwisk. Blok drugi to 841 ilustracji barwnych, z których wiele prezentuje obiekty dotąd nie oglądane przez czytelników i osoby odwiedzające jasnogórskie sanktuarium.
Publikacja adresowana jest nie tylko do osób zajmujących się zabytkami z racji wykonywanej profesji, ale także do wszystkich interesujących się kulturą narodową.25 listopada 2009 roku w Kinoteatrze "Rialto" w Katowicach odbyła się konferencja naukowa pt. Konserwacja zabytków na tropie zagadek historii zorganizowana przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Konferencyjne wystąpienia poprzedził wernisaż prac laureatów XIII górnośląskiej edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży EXPERIENCE pt. "Zabytki Regionu w Twoim obiektywie" (zobacz wyniki). Wrażliwość młodych ludzi została doceniona przez sponsorów tegorocznej edycji. Mecenat nad całością przedsięwzięcia objął Urząd Miasta w Katowicach, a specjalne nagrody ufundowali włodarze miast: Czerwionka-Leszczyny, Pyskowice oraz Zabrze. Jurorzy konkursu Andrzej Koniakowski (zobacz komentarz) i Stanisław Michalski przyznali dodatkowe nagrody dla dwóch prac.

Konferencja była okazją nie tylko do podsumowania odkryć konserwatorskich i renowacji przeprowadzonych w ostatnich latach na obszarze województwa śląskiego, ale także do spotkania środowiska naukowego i konserwatorskiego. Pięć bogato ilustrowanych referatów z uwagą wysłuchało około 150 słuchaczy. Program został urozmaicony premierową prezentacją filmu o barokowej polichromii w kościele p.w. św. Marcina w Sierakowicach pt. Odkrywanie tajemnic (niebawem będzie go można obejrzeć na www.heritage.tv) oraz promocją książki pt. Odkrycia. Badania. Konserwacje stanowiącej tom 1. Wiadomości konserwatorskich województwa śląskiego (do nabycia w dziale wydawnictw ŚCDK). W czasie przerwy znalazł się też czas na nadrobienie towarzyskich zaległości.

Dopisały również media – o wydarzeniu mówiono w Radiu Katowice, TVP Katowice zrealizowała reportaż.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego i Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka.

D.Ch., A.G.
Laureaci konkursu oraz członkowie juryWernisażAndrzej Koniakowski podczas wywiaduUczestnicy konferencjiDr inż. arch. Andrzej Grzybowski Przewodniczący - i dr inż. arch. Jacek Owczarek - dyrektor ŚCDKBarbara Klajmon - Śląski Wojewódzki Konserwator ZabytkówDyskusje kuluaroweŚląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zapraszają na konferencję naukową pt. Konserwacja zabytków na tropie zagadek historii, która odbędzie się 25 listopada 2009 r. w Kinoteatrze "Rialto" w Katowicach.

W trakcie sesji przedstawione będą prace konserwatorskie i wyniki badań konserwatorskich przeprowadzonych w ostatnich latach na obszarze województwa śląskiego. Referaty połączone z prezentacjami multimedialnymi przybliżą m.in. takie odkrycia konserwatorskie, jak: antyczne "importy" znajdujące się w pałacu w Kamieńcu, gotyckie i nowożytne dekoracje malarskie odsłonięte spod przemalowań w drewnianych i murowanych kościołach śląskich, średniowieczne gródki, metalowe sarkofagi z krypt grobowych rodziny von Reiswitz i von Promnitz w kościołach w Tworkowie i w Pszczynie, prace w zamku sieleckim w Sosnowcu. Ponadto poruszona zostanie problematyka badań konserwatorskich i ich wpływu na wygląd zabytku oraz na stan wiedzy o obiekcie (m.in. wyniki badań dendrochroniologicznych kościołów drewnianych).

Konferencję wzbogaci prezentacja filmu Odkrycie barokowej polichromii w drewnianym kościele w Sierakowicach. W ramach sesji odbędzie się promocja książki pt. Odkrycia. Badania. Konserwacje stanowiącej tom 1. Wiadomości konserwatorskich województwa śląskiego. Uczestnicy konferencji będą mogli obejrzeć wystawę prac laureatów międzynarodowego konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży Zabytki regionu w twoim obiektywie.MODERNA KATOWICKA GRA MIEJSKA

Zapraszamy na pierwszą grę miejską w przestrzeni modernistycznej!
Poczuj niesamowity klimat lat 30. w Katowicach i odkryj śląskie Chicago już 17 października!


Chcemy przybliżyć mieszkańcom Silesii wizjonerską architekturę znajdującą się w samym centrum konurbacji. Pokazać "nowoczesne zabytki", o których mało który mieszkaniec Śląska wie, a które są prawdziwą atrakcją naszego regionu.

Chcemy, żeby gra miejska pozwoliła wszystkim uczestnikom odkryć nowe Katowice.

Modernistyczne, nowoczesne i co najważniejsze - z duszą.

Przed każdymi rozgrywkami potrzebna jest rozgrzewka. Nasza będzie na tydzień przed grą - 10 października. Po katowickiej modernie oprowadzać będzie Anna Syska z Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach - start o godzinie 11.00 na placu Andrzeja pod fontanną.

Główną zabawę rozpoczynamy w sobotę 17 października, dokładnie o 11.00 przy fontannie na placu Andrzeja. Każdy zespół otrzyma kartę, która będzie potrzeba na trakcie gry. Do zaliczenia jest 10 punktów na trasie. Do pomyślnego ukończenia gry potrzebne będą: umiejętność wnikliwej obserwacji, liczenia do 10 oraz umiejętność konspiracyjnego podawania haseł. Jeżeli spełniasz warunki jesteś idealnym zawodnikiem !

Na ostatnim punkcie zbieramy wypełnione karty do gry i losujemy zestawy książek ufundowane przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego oraz nagrody niespodzianki. To o godzinie 14.00. Każdy kto odda wypełnioną kartę do gry, ma szansę na nagrody!

Gra miejska "Katowicka Moderna" to inicjatywa oddolna. Gra jest owocem pomysłu dwojga miłośników moderny: Marty Lip i Tomka Kiełkowskiego, którzy w marcu 2009 stwierdzili, że chcą zrobić coś ciekawego z modernistyczną przestrzenią Katowic. Ona jest historykiem sztuki, on fotografem. Efekt ich współpracy zostanie zweryfikowany już 17 października.

Współorganizatorami projektu jest Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, które zajmuje się stroną merytoryczną akcji oraz Stowarzyszenie Działań Nietypowych "Szatnia", którego członkowie pomagają w realizacji przedsięwzięcia.

Kontakt: info@katowickimodernizm.pl lub tomasz.m.kielkowski@gmail.comTrojhlavý drak / Trójgłowy smok / Dreiköpfiger Drache / 2009

Gabinet architektury – Dom Sztuki (Dům umění)

Moravská Ostrava, ul. Jurečkova 9

25.9 - 31.10.2009
Wernisaż wystawy: 7 pazdziernika 2009 godz. 17.00

www.trojhlavydrak.com

¦l±sk - ¶wiat zaginiony. Atlantyda ¶rodkowej Europy. Tu przez stulecia zmieniały się jak w kalejdoskopie języki, religie, nacje, legendy o władców zakusach. A dumny ¶l±ski orzeł już tylko na mapach z lamusa zagarnia pod swe skrzydła tu Jabłonków, tam Görlitz, krainę o płynnych granicach. Słyszysz ? Vratislav. Breslau. Wrocław. A dymy w Katowicach brataj± się z ostrawskimi. Dolny ¦l±sk oraz Górny, awers i rewers monety ze złota najczystszej próby. (…)

Radowan Lipus
(Fragment wstępu do katalogu wystawy)

Zakończyły się prace remontowo-konserwatorskie w ko¶ciele drewnianym p.w. ¶w. Wawrzyńca w Bobrownikach dotowane przez Województwo ¦l±skie – Marszałka Województwa ¦l±skiego, w ramach otwartego konkursu wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2009 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W ramach dotacji wykonano wymianę pokrycia dachu ko¶cioła z blachy cynkowej na gont, wyremontowano więzbę dachow± oraz wymieniono rynny, rury spustowe oraz instalację odgromow±. Prace s± kontynuacj± remontu ko¶cioła wykonywanego staraniem Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zabytkowego Ko¶cioła w Bobrownikach. W trakcie remontu dachu znaleziono butelkę z kartk± napisan± 29 maja 1946 roku. Poniżej zdjęcia znaleziska otrzymane dzięki uprzejmo¶ci ww. stowarzyszenia, autorem zdjęć jest Roman Jele¶niański. Po dołożeniu kartki z informacj± o bież±cych remontach kościoła, butelka została zakorkowana i umieszczona w tym samym miejscu.
Mysłowice Miasto Murali
A. Bogacka, \"Serce\" , 2009


W dniach 6-9 sierpnia 2009 roku w Mysłowicach odbędzie się IV edycja OFF Festivalu okrzykniętego najważniejszym wydarzeniem z zakresu muzyki alternatywnej w Polsce.
Jak co roku kilkudziesięciu koncertom towarzyszyć będ± projekty z pogranicza sztuk plastycznych i filmowych. Artyści i organizatorzy stawiaj± na sztukę wielkoformatow±, wybieraj±c mural jako formę na stałe wpisuj±c± się w przestrzeń miasta. Pierwszy z nich \"U¶miechnięte twarze\" (2007) autorstwa Edwarda Dwurnika powstał przy okazji II edycji festiwalu i zdobi ¶cianę budynku w pobliżu aresztu przy ul. Krakowskiej 8.E. Dwurnik, \"Uśmiechnięte twarze\", 2007


Edward Dwurnik urodził się w 1943 roku w Radzyminie, mieszka i pracuje w Warszawie. Jest wybitnym polskim malarzem i grafikiem. W latach 1963–1970 studiował malarstwo, rzezbę i grafikę na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Nieprzewidywalny, kontrowersyjny i niepokorny. Niezmiennie budzi skrajne emocje, także w ¶rodowiskach twórczych. Od połowy lat 60-tych tworzy cykle obrazów, rysunków i akwarel, z których najwyżej cenione to: \"Sportowcy\" obrazuj±cy ludzi w PRL-owskiej rzeczywisto¶ci, \"Podróże autostopem\", czyli charakterystyczne widoki miast z lotu ptaka, cykl upamiętniający ofiary stalinizmu zatytułowany \"Droga na Wschód\" oraz \"Od czerwca do grudnia\" po¶więcony ofiarom stanu wojennego. Projektuje również monumentalne kompozycje przenoszone w sferę publiczn±, jak chociażby wspomniany już mural pt. \"U¶miechnięte twarze\".

Drugi z murali zwi±zanych z OFF Festivalem projektu Wilhelma Sasnala, jednego z najbardziej uznanych malarzy młodego pokolenia na ¶wiecie, pt. \"My\" widnieje na jednym z murów przy ul. Katowickiej.W. Sasnal. \"My\", 2008


Wilhelm Sasnal urodził się w roku 1972 w Tarnowie. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował także architekturę na tamtejszej Politechnice. Jest członkiem i współzałożycielem nieistniej±cej już \"Grupy Ładnie\", dla której charakterystyczny stał się styl malarski zwany \"pop-banalizmem\". Malarz, filmowiec, rysownik i twórca komiksów. W jego twórczo¶ci wyrazne s± echa fascynacji dorobkiem Andrzeja Wróblewskiego. Nazywany jest wrażliwym krytykiem rzeczywisto¶ci, której przygl±da się uważnie, być może nawet nieufnie. Jego sztuka jest osadzona w osobistym do¶wiadczeniu, faktach, aktualnych lekturach. Na stałe mieszka i tworzy w rodzinnym Tarnowie.

Na tydzień przed rozpoczęciem IV OFF Festivalu w Mysłowicach odsłonięto trzeci mural autorstwa Agaty Bogackiej, który na stałe zago¶cił przy ul. Mikołowskiej.A. Bogacka, \"Serce\" , 2009


Agata Bogacka jest absolwentk± Wydziału Grafiki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Działa jako graficzka, fotograf, malarka. Jest uważana za autorkę najbardziej szczerych wizji życia intymnego w polskiej sztuce współczesnej. \"Serce\" Bogackiej nawi±zuje do cyklu rysunków pod tym samym tytułem. Cykl inspirowany złotym wisiorem, który autorka nosiła na szyi jest prób± zapisu własnego odbicia na jego powierzchni.

Tekst: Małgorzata Bartoszek
Foto: Małgorzata BartoszekTOWARZYSTWO MIŁO¦NIKÓW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ
oraz
¦LASKIE CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W KATOWICACH

zapraszaj± na

referat Anny Syski i Agnieszki WoĽniakowskiej

BYTOM-WARSZAWA O LWACH NA DWA GŁOWY

19 luty 2009, godz. 16.00

Miejski OĽrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza Zawiercie, ul. Piastowska 1Festiwal filmów TECHNE OSTRAVA 2008


W dniach 22-24 pazdziernika 2008 roku w Ostrawie odbył się VII Festiwal Filmów i Programów Telewizyjnych o Zabytkach Techniki i Przemysłu TECHNE OSTRAVA 2008. http://www.techne.cz/indexp.htm

¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach zaprezentowało 5 filmów wchodz±cych w skład projektu SILESIAHERITAGE.TV (www.silesiaheritage.tv): Bielsko Biała - Muzeum Techniki i Włókiennictwa; Bytom - Koleje W±skotorowe; Częstochowa - Muzeum Zapałek; Mysłowice - Centralne Muzeum Pożarnictwa oraz Zabrze - Zabytkowa Kopalnia Guido.

W bież±cym roku Grand Prix festiwalu otrzymał cykl filmów zaprezentowanych przez Klub Miło¶ników Muzeum Górnictwa w Ostrawie, a film Ewy Kozik, Ewy Stępniewicz oraz Krzysztofa Millera Ostatni rejs Grafa Zeppelina otrzymał wyróżnienie.

Uczestnicy festiwalu zwiedzali Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, Radiostację, Muzeum w Gliwicach - Odział Odlewnictwa Artystycznego oraz Muzeum Techniki Sanitarnej w Gliwicach, go¶cie z Polski podziwiali hutę szkła Bohemia Crystalex w Karolince koło Vsetína oraz manufakturę gobelinów w Valasskem Mezirici


Dom Kultury Poklad w Ostrawie-Porubie

Prezentacje filmów

E. Stępniewicz i E. Kozik – wyróżnienie za film Ostatni rejs Grafa Zeppelina

Huta szkła Bohemia Crystalex w Karolince koło Vsetína

Manufakturę gobelinów w Valasskem Mezirici

Najnowsza publikacja ¦CDK: Bytom–Warszawa. O lwach na dwa głosy.


¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach we współpracy z Urzędem Miejskim w Bytomiu i Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy wydało publikację autorstwa Piotra Jele¶niańskiego, Anny Syski, Agnieszki Wozniakowskiej oraz Krzysztofa Jaszczyńskiego pt. Bytom-Warszawa. O lwach na dwa głosy.

W pierwszej czę¶ci, zatytułowanej Lew ¶pi±cy, autorzy przedstawili historię powstania rzezby \"Lew ¶pi±cy\", spór o jej autorstwo, dzieje figury z Bytomia, losy figury z Warszawy oraz lokalizacje innych odlewów rzezby. W części drugiej, zatytułowanej Warszawskie lwy, autor zaprezentował różnorodne rzezbiarskie wizerunki lwów zdobi±ce ulice i parki stolicy.

Inauguracja XV Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie ¶l±skim


Dnia 12 wrze¶nia w Kinoteatrze \"Rialto\" w Katowicach miała miejsce uroczysta inauguracja XV Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie ¶l±skim, których temat przewodni brzmi: \"Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny\".

Pierwszym punktem programu było otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród laureatom International Heritage Photographic EXPERIENCE 2008 – XII górno¶l±skiej edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży Zabytki regionu w Twoim obiektywie, organizowanej przez te wszystkie lata przez ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Laureatami konkursu zostali uczeniowie: Magdalena Więcko z Knurowa, Tomasz Gorol z Siemianowic ¦l±skich, Sebastian Głos z Tychów. Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Wilczek z Zabrza, Monika Goł±bek z D±browy Górniczej, Przemysław Skowronek z Rydułtów oraz Joanna Komor z Raciborza.

Następnie odbyła się sesja popularnonaukowa adresowana do szerokiego kręgu słuchaczy zatytułowana Europejskie wpływy w sztuce i architekturze województwa ¶l±skiego, na której referaty wygłosili: prof. dr hab. Antoni Barciak Górny ¦l±sk jako problem badawczy, prof. dr hab. Ewa Chojecka Trójk±t Trzech Cesarzy widziany inaczej. Współczesny renesans tradycji artystycznych i kulturowych ¦l±ska Austriackiego. Później zaprezentowano film krótkometrażowy Trójk±t Trzech Cesarzy. W drugiej czę¶ci sesji wystąpili: dr Dorota Głazek Prusy na Górnym ¦l±sku – dziedzictwo, dr inż. arch. Jacek Owczarek Dzieła warszawskich mistrzów architektury w województwie ¶l±skim oraz dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny Dychotomia nowoczesno¶ci w architekturze dwudziestolecia międzywojennego na Górnym ¦l±sku - zródło, inspiracja, rywalizacja.

Kolejnym punktem programu była projekcja filmu Suita na przydrożne krzyże w reżyserii Wiesława Głowacza poprzedzona wstępem wygłoszonym przez autora. Poetycka impresja filmowa o ¶l±skich przydrożnych krzyżach, będących kamiennymi znakami minionych czasów na trwałe wpisanych w krajobraz ziemi pszczyńskiej wprowadziła publiczność w nastrój odpowiedni do wysłuchania koncertu folkowo-szantowej grupy \"S±siedzi\". Zespół zaprezentował utwory sięgaj±ce korzeniami różnych tradycji europejskich, zarówno nostalgicznych ballad bretońskich, jak i porywaj±cych szant – pie¶ni pracy oraz tanecznych rytmów celtyckich.

D.Ch.


Wystawa EXPERIENCE, fot. E. Tomczak

Młoda publiczność podczas sesji, fot. E. Tomczak

Od lewej siedz±: dr. inż. arch. Jacek Owczarek i prof. dr hab. Antoni Barciak, fot. E. Tomczak

\"S±siedzi\" podczas występu, fot. E. Tomczak

KO¦CIOŁY DREWNIANE W WOJEWÓDZTWIE ¦LASKIM (RAPORT)


Pracownicy ¦l±skiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach opracowuj± - na polecenie Marszałka Województwa ¦l±skiego - szczegółowy raport dotycz±cy stanu zachowania i ewentualnych zagrożeń zabytkowych ko¶ciołów drewnianych na terenie województwa. W województwie ¶l±skim znajduje się 67 ko¶ciołów drewnianych wpisanych do rejestru zabytków. Raport będzie obejmował również nie wpisane na listę zabytków drewniane obiekty sakralne, takie jak na przykład dzwonnice i kaplice. W sumie planuje się dokonać oględzin 91 obiektów. Do tej pory pracownicy ¦l±skiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach sprawdzili w terenie i opisali 36 obiektów drewnianych.

KOSZĘCIN (gmina: Koszęcin, powiat: lubliniecki)Ko¶ciół parafialny pw. ¦więtej Trójcy


Ko¶ciół zbudowany w roku 1724 na miejscu wcze¶niejszego, XVI-wiecznego. ¦wi±tynia usytuowana na południe od centrum miejscowo¶ci. Otoczona cmentarzem. Wyposażenie w większości barokowe z elementami gotyckimi.
Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej. Atrakcyjny turystycznie ze względu na liczne legendy z nim związane.

BIELOWICKO (gmina: Jasienica, powiat: bielski)Ko¶ciół filialny pw. ¶w. Wawrzyńca


Ko¶ciół zbudowany w roku 1701 jako ewangelicki. W połowie XX w. odrestaurowany. Zachowana bryła ¶wi±tyni z interesuj±cym rozwi±zaniem czę¶ci zachodniej – wieża \"wtopiona\" w korpus nawy. Wewn±trz znajduje się renesansowy tryptyk pochodz±cy z XVI stulecia.
Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.

BIELSKO-BIAŁA MIKUSZOWICE (gmina: Bielsko-Biała, powiat: bielsko-bialski)Ko¶ciół parafialny pw. ¶w. Barbary


Ko¶ciół pochodzi z roku 1690. Został zbudowany z drewna modrzewiowego. Ogrodzenie z belek z dwiema bramkami postawiono w XVIII w., a wieżę dobudowano i podwyższono w następnym stuleciu.
Wyj±tkowymi elementami wystroju ko¶cioła s± barokowa polichromia figuralno-ornamentalna oraz kopia gotyckiego ołtarza głównego – tzw. tryptyk mikuszowicki (oryginał znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie).
Ko¶ciół należy do najcenniejszych obiektów w województwie ¶l±skim. Znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.

CYNKÓW (gmina: Koziegłowy, powiat: myszkowski)Ko¶ciół pw. ¶w. Wawrzyńca


Ko¶ciół wzniesiony w roku 1631, odrestaurowany w połowie XX w. ¦wi±tynia o znacznym stopniu autentyzmu, w malowniczym otoczeniu. Przykład konstrukcji sumikowo-ł±tkowej, niespotykanej w drewnianej architekturze sakralnej województwa ¶l±skiego.
Wyposażenie w większo¶ci gotyckie z elementami barokowymi, późnorenesansowe ołtarze z XVII w.
Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.

GWOŹDZIANY (gmina: Pawonków, powiat: lubliniecki)Ko¶ciół parafialny pw. Narodzenia NMP


Jeden ze starszych kościołów na ¦l±sku. Zbudowany w roku 1576 w Ko¶cieliskach (powiat oleski), do Gwoździan przeniesiony w drugiej połowie XX w. Aranżacja wnętrza całkowicie współczesna. Smukła sylweta ko¶cioła stanowi przykuwaj±cy uwagę element krajobrazu.
Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.

BORONÓW (gmina: Boronów, powiat: lubliniecki)Ko¶ciół pw. NMP Królowej Różańca ¦więtego (dawny pw. ¶w. Andrzeja)


Ko¶ciół zbudowany w roku 1611, na miejscu dawnego, XIII-wiecznego. ¦wi±tynia ta jest jednym z najcenniejszych obiektów zabytkowych w województwie ¶l±skim ze względu na unikatowy układ przestrzenny oraz warto¶ciowe wyposażenie i wystrój wnętrza. Otoczona cmentarzem.

Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.

BRUSIEK (gmina: Koszęcin, powiat: lubliniecki)Ko¶ciół filialny pw. ¶w. Jana Chrzciciela


Ko¶ciół zbudowano zapewne w 2. połowie XVII w., na miejscu wcze¶niejszego, XV-wiecznego. Skromne wyposażenie w stylu neogotyckim. ¦wi±tynia malowniczo położona w otoczeniu le¶nym. Wokół niej cmentarz.

Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.

CIESZOWA (gmina: Koszęcin, powiat: lubliniecki)Ko¶ciół filialny pw. ¶w. Marcina biskupa i wyznawcy


Ko¶ciół z roku 1751, wzniesiony na miejscu wcze¶niejszego, XVI-wiecznego, ko¶cioła protestanckiego i kaplicy z wieku XVII. Wyposażenie w większo¶ci barokowe. ¦wi±tynia o wysokich walorach zabytkowych, zachowana w historycznym kształcie, o dużym stopniu autentyzmu.

Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.

KACZYCE (gmina: Zebrzydowice, powiat: cieszyński)Ko¶ciół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża ¦więtego


Dawny ko¶ciół pw. ¶w. Bartłomieja. Przeniesiony z Ruptawy w 1972 roku. W wyniku przeniesienia utracił czę¶ć pierwotnej konstrukcji i wyposażenia. We wnętrzu zachowane fragmenty dekoracji malarskiej z XVII w. Gęsto otoczony drzewami.

Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.

LUBLINIEC (gmina: Lubliniec, powiat: lubliniecki)Ko¶ciół filialny pw. ¶w. Anny


Ko¶ciół zbudowany w roku 1653. W latach 1999-2001 przeniesiony kilkana¶cie metrów. W wyniku przenosin utracił znaczną czę¶ć pierwotnej substancji. Obecna ¶wiątynia nie jest wiern± rekonstrukcj± ko¶cioła pierwotnego. Zachowane XVII- i XVIII-wieczne wyposażenie.

Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.

PIELGRZYMOWICE (gmina: Pawłowice, powiat: pszczyński)Ko¶ciół parafialny pw. ¶w. Katarzyny


Ko¶ciół wzmiankowany w 1335 r. Obecny zbudowany w roku 1675. Na pocz±tku XX w. został powiększony i zniekształcony. Wyposażenie barokowe i neobarokowe. Ko¶ciół położony malowniczo, na wysokim wzniesieniu, otoczony cmentarzem.
Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.
\"Kliknij,

\"Kliknij,

\"Kliknij,


16 wrze¶nia

Kinoteatr \"Rialto\" w Katowicach (ul. ¦w. Jana 24)


Seans filmowy Górno¶l±skie odkrywanie świata
10.00. Cz. I: Granice i język

Cykl dokumentalny Górno¶l±skie odkrywanie ¶wiata to unikatowe przedsięwzięcie medialne, pierwsza na taką skalę próba pokazania historii i oblicza kulturowego Górnego ¦l±ska. Bez zakłamań, bez utartych stereotypów, bez politycznie poprawnych deklaracji. W realizacji serialu wzięli udział naukowcy, którzy od lat zgłębiaj± tajniki tysi±cletnich dziejów tego fascynuj±cego regionu.

W czę¶ci I odkryjemy granice tego regionu. Dziś mało kto zdaje sobie sprawę, gdzie zaczyna się i kończy Górny ¦l±sk. Tymczasem jest to wielki region europejski, rozpo¶cieraj±cy się w granicach trzech państw: Polski, Czech i Słowacji.

A jaki jest język Górno¶l±zaków? Czy w ogóle możemy mówić o odrębnym języku, czy jedynie o językach narodowych, które tu się ¶cierały i uzupełniały ? Barwna i soczysta mowa mieszkańców regionu od lat fascynuje językoznawców.

17 wrze¶nia

Kinoteatr \"Rialto\" w Katowicach (ul. ¦w. Jana 24)


Seans filmowy Górno¶l±skie odkrywanie ¶wiata
10.00. Cz. II: Narody i kultura

Kultura Górnego ¦l±ska jest wspólnym dziełem wszystkich narodów, które tu mieszkały. Dlatego jest tak bogata, różnorodna i tak... niepoznana. Wznosz±c się ponad narodowe spory, możemy wreszcie dostrzec obfitość tego dziedzictwa.

Zapraszamy zorganizowane grupy szkolne i widzów indywidualnych.

Wstęp bezpłatny, tylko za potwierdzeniem telefonicznym (032) 251 71 04 do dnia 12 wrze¶nia.


Odsłonięcie tablicy na Domu Jedwabiu w Gliwicach


Erich Mendelsohn, wybitny architekt 1.połowy XX wieku, twórca m.in. Wieży Einsteina w Poczdamie, zaprojektował w latach 1921-1922 Dom Jedwabiu w Gliwicach. Obiekt wzniesiony dla Erwina Weichmanna został zbudowany przy obecnej ul. Zwycięstwa 37. Budynek ten to wybitne dzieło architektury okresu międzywojennego.

Przedstawiciele firmy Metalco, do której należy budynek, uczcili projektanta tablic± pami±tkow±. Tablica, któr± wykonał rzezbiarz Krzysztof Nitsch, została odsłonięta 20 czerwca 2008 roku.

Jan Kowal odsłania tablicę


Tekst i foto: Anna Syska
MIEJSCA PAMIĘCI


W dniu 10 czerwca 2008 r. w ramach prac Wojewódzkiego Komitetu Miejsc Pamięci i Męczeństwa w Katowicach, z którym współpracuje ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach przeprowadzono wizje w terenie (gminy Krzepice i Opatów w powiecie kłobuckim) dotycz±ce stanu technicznego miejsc pamięci oraz prawidłowo¶ci napisów, symboli i oznakowań upamiętnień, grobów i cmentarzy. ¦CDK reprezentowane było przez Danutę Cholewę.

Informacje o wszystkich znanych obiektach pamięci ¶wiadcz±cych o historii i dziejach województwa znajduj± się w \"Ewidencji grobów i cmentarzy wojennych oraz innych miejsc pamięci województwa ¶l±skiego\". Stanowi± one między innymi udokumentowanie i uhonorowanie dzieła weteranów i ich wkładu w wolno¶ć i niepodległo¶ć Polski. Informacje w niej zawarte maj± wielk± warto¶ć poznawcz± dla wszystkich interesuj±cych się histori±, kultur± i turystyk± w województwie ¶l±skim. Mog± stanowić także pomoc w edukacji szkolnej

Szczegółowe informacje znajduj± się tutaj

Tekst i foto: Danuta Cholewa


Mogiła zbiorowa wojenna 3 partyzantów: Piotra Szmigla z Wilkowiecka i 2 nieznanych z Białegostoku i Radomska rozstrzelanych przez pluton żandarmerii niemieckiej 20 sierpnia 1944 roku.
nr ew.127/02 Opatów-Wilkowiecko, ul. Chodakowskiego, cmentarzPomnik upamiętniaj±cy Bohaterów Ziemi Krzepickiej: powstańców styczniowych, żołnierzy I i II wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921, pomordowanych w obozach hitlerowskich i stalinowskich łagrach w latach 1939-1956.
nr ew.124/11 Krzepice, ul. Częstochowska, cmentarz katolickiGrób zbiorowy wojenny 4 żołnierzy polskich: Edwarda Tyborka, Włodzimierza Chołdaka, Wacława Łyszczaka i nieznanego, poległych pod Wilkowieckiem 1 września 1939 roku – pomnik nagrobny.
nr ew.127/01 Opatów-Wilkowiecko, ul. Żołnierza Wrze¶nia, droga Brzeziniki – Wilkowiecko
Dni Ksi±żki ¦l±skiej


Opole 3-6 czerwca 2008

W dniach 3-6 czerwca 2008 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu im. E. Smołki zorganizowała Dni Ksi±żki ¦l±skiej. Trzeci dzień opolskiej imprezy został przeznaczony na prezentację nowo¶ci wydawniczych instytucji i wydawnictw publikuj±cych ksi±żki o tematyce ¶l±skoznawczej. Odbyła się ona w ramach IV Przegl±du Nowo¶ci Wydawniczych o ¦l±sku.

Swoje oferty przedstawiły zarówno wydawnictwa koncentruj±ce się na publikacji ksi±żek dotycz±cych zagadnień zwi±zanych ze ¦l±skiem, jak i instytucje, dla których wskazana działalno¶ć stanowi jedn± z form aktywno¶ci.

Celem przegl±du jest zapoznanie szerokiego kręgu odbiorców z najnowszymi propozycjami wydawnictw o ¦l±sku oraz popularyzacja literatury o regionie i twórczego dorobku pisarzy ze ¦l±ska. Dlatego też prezentacjom publikacji towarzyszył plenerowy kiermasz książki.

Do Opola przybyli przedstawiciele kilkunastu ¶l±skich wydawców.

Oferta przedstawiona przez ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach była różnorodna tematycznie. Zbiór ksi±żek prezentowanych podczas przegl±du obejmował kilka lat wydawniczej działalno¶ci naszej instytucji, a jego trzon stanowiły publikacje z ostatnich dwóch lat. Dlatego też w¶ród pozycji przygotowanych przez ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego warto wyróżnić te najnowsze, wydane w latach 2005-2007: Zabytki kultury żydowskiej w województwie ¶l±skim, Skarby ziemi wydarte. Górny ¦l±sk i pogranicze pod redakcją Eugeniusza Tomczaka, Badania archeologiczne na Górnym ¦l±sku i ziemiach pogranicznych w latach 2005-2006 oraz Architektura sakralna Raciborza Alicji Gałeckiej-Paduchowej. Ponadto w naszej ofercie znalazły się m.in.: Zabrze. Nieznane oblicza ¶l±skiej architektury, Bytom i jego dziedzictwo w 750-lecie nadania praw miejskich oraz Historyczne osiedla robotnicze.

Na uwagę zasługuj± propozycje Wydawnictwa i Agencji Informacyjnej WAW z Raciborza, która opublikowała ostatnio m.in. Wielk± Armię Napoleona na ¦l±sku 1806-1808 autorstwa Patrycjusza Malickiego oraz ksi±żkę Pawła Newerli i Grzegorza Wawocznego Zamki i pałace dorzecza górnej Odry.

Wydawnictwo Naukowe \"¦l±sk\" zaprezentowało album Stefana Gierlotki Bazylika Ojców Franciszkanów św. Ludwika i Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny w Katowicach - Panewnikach. Na uwagę zasługuj± także następuj±ce wydania: Madonna z Blutenberga Henryki Wolnej von Das oraz Społeczność Giszowca - dzielnicy Katowic. Monografia socjologiczno-historyczna napisana przez Agnieszkę Zaj±c-Jendryczkę.

Z kolei główny zakres publikacji Wydawnictwa MS Opole zwi±zany jest z popularyzacj± wiedzy o opolskiej czę¶ci dziedzictwa kulturowego ¦l±ska. Dlatego też w¶ród promowanych przez wydawnictwo ksi±żek znalazły się m.in.: Brzeg - stolica ¶l±skich Piastów Małgorzaty Młynarskiej, Nysa - ¶l±ski Rzym Zbigniewa Zakrzewskiego.

Przegl±d Nowo¶ci Wydawniczych o ¦l±sku wpisał się już w kalendarz wydarzeń, których celem jest popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego ¦l±ska oraz jego barwnej i wielow±tkowej historii. Miejmy nadzieję, że najbliższy czas będzie obfitował w wydania kolejnych interesuj±cych ksi±żek o ¦l±sku, które zostan± zaprezentowane podczas następnej edycji opolskiego przegl±du. Będzie to również ¶wietna okazja do zapoznania czytelników z nowymi publikacjami ¦l±skiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.

Artur MolendaCZESKO-POLSKIE SPOTKANIE ROBOCZE

ARCHEOLOGIA ¦LASKA
STAN I POTRZEBY BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

OPAWA 13-15 MAJA 2008


Organizatorami spotkania byli Uniwersytet ¦l±ski w Opawie i Uniwersytet Wrocławski. Uczestniczyli w nim reprezentanci czeskich (Opawa, Brno, Ołomuniec) i polskich (Wrocław, Katowice, Racibórz, Bielsko-Biała, Rzeszów) ¶rodowisk archeologicznych, uniwersyteckich i muzealniczych.

Ze ¦l±skiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach udział w spotkaniu wzi±ł archeolog Eugeniusz Tomczak., przygotowuj±cy do druku ksi±żkę pt. Archeologia. Górny ¦l±sk. Będzie to kolejny album - po Grodziskach Górnego ¦l±ska i Zagłębia D±browskiego z lotu ptaka oraz Skarbach ziemi wydartych. Górny ¦l±sk i pogranicze - opublikowany przez ¦CDK.

GB
Sesja muzealno-konserwatorska w RaciborzuW dniu 9 maja br. Muzeum w Raciborzu zorganizowało już po raz dziewi±ty sesję muzealno-konserwatorsk±. Uczestnicy sesji mieli okazję wysłuchać czterech interesuj±cych wykładów. Mgr Katarzyna Wawrzyniak-Łukaszewicz przedstawiła problemy zwi±zane z konserwacj± zabytkowych grafik na przykładzie historycznych rycin z widokami Raciborza i okolic ze zbiorów Muzeum w Raciborzu, a także prace konserwatorskie prowadzone przy zbiorze \"Gazety Opolskiej\" z lat 1890-1923. Następnie mgr Krystyn Kozieł zapoznał słuchaczy z histori± tworzenia się procesów technologicznych produkcji ceramiki budowlanej, od starożytnej Mezopotamii po czasy nowożytne. Po krótkiej przerwie prof. Ireneusz Płuska omówił projekty zwi±zane z organizacj± muzeum w podziemiach Rynku Głównego w Krakowie. Wstępem do wykładu był pokaz krótkiego filmu dokumentuj±cego przebieg i wyniki prac archeologicznych prowadzonych w obrębie rynku w Krakowie. Na koniec dr inż. arch. Jacek Owczarek, dyrektor ¦l±skiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, przedstawił przykłady wprowadzania nowych funkcji w obiekty zabytkowe, omawiaj±c wady i zalety różnorodnych rozwiązań. Sesja zakończyła się uroczystym otwarciem nowej wystawy czasowej w muzeum w Raciborzu, prezentuj±cej twórczo¶ć Roberta Dudka (\"Relief\") i Adama Pociechy (\"Grafika\"). W trakcie wernisażu autorzy prac opowiedzieli o swojej twórczo¶ci, chętnie odpowiadaj±c na zadawane pytania. Coroczne sesje muzealno-konserwatorskie w muzeum w Raciborzu ciesz± się duż± popularno¶ci±, zarówno w ¶rodowisku muzealników i konserwatorów, jak i w¶ród młodzieży szkolnej. Mamy nadzieję, że 10. jubileuszowa sesja w 2009 roku, będzie równie interesująca jak wszystkie poprzednie, a pani dyrektor muzeum, mgr Joannie Muszale-Ciałowicz życzymy dalszych udanych pomysłów.
NADZIEJA DLA PAŁACU W KROWIARKACH


W Krowiarkach, zwanych Polskimi Krawiarami - niewielkiej miejscowo¶ć przy drodze pomiędzy Raciborzem a Głogówkiem znajduje się niezwykły pałac. Rezydencja położona w malowniczym parku wyróżnia się fantazj± i malarsko¶ci±, uwidaczniaj±c± w zestawianiu różnorodnych form architektonicznych, nieregularno¶ci rzutu, bogactwie dekoracji. Szczególn± uwagę zwraca zróżnicowanie bryły, wyrażaj±ce się w bogactwie ryzalitów i wieżyczek oraz w formach dachów, wzbogaconych licznymi lukarnami, szczytami i dominuj±c±, mocno rozczłonkowan± wież±. Pałac w Krowiarkach jest doskonałym przykładem dziewiętnastowiecznych stylów, mód i gustów. Jego dzisiejsza forma jest efektem wielu przebudów i modernizacji. Powstał z inspiracji sztuk± nowożytn± różnych epok (poczynaj±c od renesansu, a kończ±c na rokoku), poł±czon± z elementami nowoczesnej wówczas secesji.

W ci±gu swej historii miejscowo¶ć przechodziła w ręce wielu rodów górno¶l±skich: Trachów, Wyskotów, Beesów, Paczyńskich, Strachwitzów, Gaschinów i Donnersmarcków. Z tymi ostatnimi dwiema rodzinami zwi±zana jest budowa obecnej rezydencji. Murowany pałac zaczął budować Jan Maurycy von Strachwitz oraz jego syn Ernest Joachim w latach 1836-1840. Budowla ta jednakże w krótkim czasie został gruntownie przebudowany przez następnych wła¶cicieli w latach 1852-1877. Przebudowa ta wi±zała się z pragnieniem utworzenia w pałacu siedziby rodowej rodziny Gaschinów, w posiadaniu której pałac znajdował się od 1843 roku. Rezydencja poprzez małżeństwo Wandy Anny von Gaschin z Hugo Henckel von Donnersmarck przeszła we władanie siemianowickiej linii tej arystokratycznej rodziny przemysłowców górno¶l±skich. Oni to gruntownie przebudowali pałac w latach 1882-1896. W międzyczasie w 1892 roku spłonęła północna czę¶ć starego pałacu, w miejscu której w 1898 roku powstało nowe skrzydło północne, stanowi±ce właściwie osobn± budowlę. W posiadaniu rodu Donnersmarcków pałac pozostał do końca II wojny światowej. Powojenne losy były bardzo niełaskawe dla pałacu. Urz±dzono w nim bowiem dom dziecka, przedszkole, szpital i sanatorium rehabilitacyjne. Tragiczny dla pałacu był przełom lat 60/70 ubiegłego wieku, kiedy to dotychczasowy użytkownik - Wojewódzkie Sanatorium Rehabilitacyjno - Ortopedyczne, przeniósł się do pałacu w Korfantowie. W trakcie przenoszenia sanatorium liczne elementy wystroju i wyposażenia zostały zdewastowane, zdemontowane lub ukradzione. W latach osiemdziesi±tych XX wieku przekazano pałac Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych, by w końcu w 1989 roku sprzedać go prywatnemu wła¶cicielowi. Pałac użytkowany przez kolejnych wła¶cicieli, nienależycie remontowany i opuszczony, ulegał dewastacji i zniszczeniu.

W ubiegłym roku pałac po raz kolejny zmienił wła¶ciciela. Tym razem po raz pierwszy od wielu lat przyst±piono do kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich. Rozpoczęto już prace przy mauzoleum w parku oraz prace zabezpieczaj±ce i dokumentacyjne przy pałacu. Tempo prac daje nadzieję, że tym razem zostan± one doprowadzone do końca, a odrestaurowany pałac stanie się kolejną atrakcją turystyczn± Górnego ¦l±ska.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Projektu C.O.A.L.

KRAJOBRAZ ZBUDOWANY NA WĘGLU
INTELEKTUALNA I ARTYSTYCZNA PERSPEKTYWA RÓŻNORODNO¦CI KRAJOBRAZÓW W REGIONACH POPRZEMYSŁOWYCH

Katowice 15 maja 2008Cechę wspóln± europejskich regionów Nord-Pas de Calais, Zagłębia Ruhry i Górnego ¦l±ska stanowi wyj±tkowy krajobraz, ukształtowany w wyniku dynamicznej industrializacji oraz intensyfikacji procesów urbanizacyjnych. Charakterystyczne poł±czenie natury i struktur przemysłowych zdeterminowało na wiele lat postrzeganie tych regionów. Zmiany w ¶wiatowej gospodarce, polityce i technologii wymusiły restrukturyzację starego przemysłu, który w nowej rzeczywisto¶ci stracił rację bytu. Likwidacja i zamykanie kopalń oraz hut wraz z towarzysząc± im infrastruktur±, stanowi±cych czytelne znaki regionalnej odrębno¶ci kulturowej, spowodowały zasadnicze problemy natury społecznej, ekonomicznej i ¶rodowiskowej. Jednakże walka z negatywnymi skutkami transformacji powinna równocze¶nie uwzględniać działania ochronne i rewitalizacyjne dotycz±ce dziedzictwa przemysłowego, które również dzi¶ może stać się nową drog± regionalnego rozwoju.

Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z udziałem przedstawicieli regionów Nord-Pas de Calais i Zagłębia Ruhry miała na celu między innymi zaprezentowanie możliwych kierunków przekształceń, odnowy i zachowania krajobrazu poprzemysłowego.

Podczas sesji panelowej dr inż. arch. Jacek Owczarek, dyrektor ¦l±skiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, przedstawił prezentację Zabytki techniki jako element krajobrazu poprzemysłowego.

Piotr Jele¶niański


FORUM WSPÓŁCZESNEGO MIASTA
Punkty widzenia
Katowice - transformacja w kontek¶cie tworz±cej się metropolii


12 - 14 maja 2008
Akademia Muzyczna w Katowicach


Forum zorganizowane przez Instytut Współczesnego Miasta ma za zadanie odpowiedzieć m.in. na pytania:

Czym jest współczesne miasto, kim s± jego mieszkańcy?
Co współcze¶nie kształtuje miejsk± tożsamo¶ć ?
Jakie warto¶ci tworz± jako¶ć miasta?

Czy gęsto¶ć miasta jest w konflikcie ze zrównoważonym rozwojem?
przestrzenie publiczne: jak pustkę nasycić tre¶ci±?

Jakie miasto dziś i jutro..?
Kiedy różnorodno¶ć staje się chaosem ?

Do odpowiedzi na te pytania zaproszeni zostali m.in.
Luigi Alini, Krystyna Bochenek, Stefano Boeri, Leszek Jodliński, Ryszard Nakonieczny, Marian Oslislo, Katarzyna Popiołek, Sebastian Cichocki, Kengo Kuma, Stefan Kuryłowicz, Tomasz Pietrzykowski, Roger Rewie, Łukasz Brzenczek, Henryk Gembalski, Ewa Gołębiowska, Eugeniusz Knapik, Mirosław Neinert oraz Jan Olbrycht.

A.S.

http://www.iwm.org.pl


Prowadz±cy dyskusję dr Jan Kubec

Wygłaszaj±cy referat o architekturze Katowic dr Ryszard Nakonieczny.

Konferencja:
EDUKACJA REGIONALNA - DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE.
ZNACZENIE I WARTO¦Ć DLA OBYWATELA ZJEDNOCZONEJ
EUROPY I ¦WIATA


9 maja 2008 r. w Regionalnym Ocrodku Doskonalenia Nauczycieli \"WOM\" w Katowicach odbyła się konferencja zorganizowana przez Kuratorium O¶wiaty w Katowicach.

¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach reprezentowane było przez Danutę Cholewę i Aleksandrę Goniewicz, które w multimedialnej prezentacji przedstawiły temat: Heritage.tv, Europejskie Dni Dziedzictwa, Experience – telewizja, wydarzenie, fotografia. Nowoczesne formy edukacji regionalnej.

Wykłady wygłosili m.in.:
- dr Jan Olbrycht (poseł do Parlamentu Europejskiego): Rola i znaczenie regionów w Unii Europejskiej – regiony i regionalizacja,
- dr Anna Gomóła (U¦): Aspekty dziedzictwa kulturowego,
- dr Krystyna Dyba (RODN \"WOM\"): Edukacja regionalna w procesie kształtowania tożsamo¶ći międzykulturowej uczniów - wykład z prezentacj±

Zaprezentowano też projekty prowadzone przez szkoły oraz elementy folkloru regionalnego w wykonaniu uczniów.


Tekst: D.Ch.


Od lewej: Danuta Cholewa, Aleksandra Goniewicz (¦CDK). Foto: S. Buczyński

Występ zespołu z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie. Foto: A. Goniewicz

Pokaz rękodzieła w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Mstowie. Foto: D. Cholewa
Dzień Hutnika
6 maja 2008

Z okazji przypadaj±cego 4 maja ¶więta patrona hutników i strażaków – ¶w. Floriana w siedzibie NOT w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Honorowymi go¶ćmi uroczysto¶ci byli dyrektor Muzeum Sl±skiego Leszek Jodliński oraz dyrektor SCDK dr inż. arch. Jacek Owczarek. Prowadz±cy spotkanie Brunon Widuch podziękował osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia oraz przedstawił plany stowarzyszenia na bież±cy rok. Go¶ciem specjalnym Dnia Hutnika był prof. dr hab. inż. Jerzy Piaskowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który wygłosił referat na temat swoich badań naukowych dotycz±cych m.in. przedmiotów metalowych pochodz±cych z wykopalisk archeologicznych.

A.S. i A.W.


Od lewej siedz±: Eugeniusz R±czka, Jacek Owczarek, Leszek Jodliński oraz Brunon Widuch

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW

18 kwietnia 2008

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest od 1983 roku w większo¶ci krajów ¶wiata. Ustanowiony został przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu ¶wiatowym. Celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, obchodzonego 18 kwietnia, jest przede wszystkim przybliżenie społeczeństwom poszczególnych krajów problematyki ich dziedzictwa kulturowego. W Polsce ide± obchodów jest zaprezentowanie zabytków maj±cych wyj±tkowe znaczenie dla dziedzictwa ¶wiatowego w naszym kraju oraz nagrodzenie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony zabytków z różnych dziedzin. Tematy przewodnie proponowane przez ICOMOS każdego roku promuj± inny wymiar dziedzictwa kulturowego. W tym roku przybliżone zostan± jego aspekt religijny i zwi±zane z nim miejsca kultu, które przez wieki ¶wiadczyły o polskiej tożsamo¶ci narodowej i towarzyszyły dziejom narodu.
Główne obchody tegorocznego Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbęd± się w Gostyniu-Głogówku w zespole klasztornym Kongregacji Oratorium ¶w. Filipa Neri, gdzie Swięta Góra otrzyma zaszczytny tytuł \"Pomnika Historii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej\". Uroczysto¶ci te zainauguruje w bazylice ¶więtogórskiej o godzinie 11.00 koncert galowy Musica Sacromontana pod dyrekcj± Marka Toporowskiego. Po koncercie odbędzie się czę¶ć oficjalna.
Wstęp do bazyliki wolny dla wszystkich.Gliwice Ostropa, ko¶ciół pw. Sw. Jerzego
XV Europejskie Dni Dziedzictwa w województwie ¶l±skim

13-14 wrze¶nia 2008


Temat przewodni:

Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny


Cel ogólny - wzrost ¶wiadomo¶ci społecznej na temat roli dziedzictwa w życiu społeczno-ekonomicznym:

- Wzmacnianie zwi±zku człowieka z dziedzictwem
- Temat przewodni w 2008 nawi±zuj±cy do Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego poprzez promocję tradycji wielokulturowo¶ci w Polsce
- Promocja \"europejskiego wymiaru dziedzictwa\"
- Wzmocnienie procesu budowania tożsamo¶ci kulturowej/regionalnej/narodowej
- Promocja różnorodno¶ci kulturowej regionów
- Budowanie tożsamo¶ci regionalnej szczególnie w Polsce płn. i zach.
- Dalsze angażowanie dzieci i młodzieży w wydarzenia zwi±zane z EDD
- Rozwijanie idei wolontariatu
Na ogrodzeniu Łazienek – największej galerii Warszawy , bardzo lubianej przez Warszawiaków i turystów od 4 do 29 lutego 2008 można ogl±dać obrazy namalowane przez dzieci nawi±zuj±ce do tematu Edd 2007

Łazienki Królewskie w Warszawie udzieliły go¶ciny wystawie prac plastycznych nadesłanych na konkurs Europejskie Dni Dziedzictwa 2007 \"Ludzie go¶cińca. Wędrowcy Pielgrzymi, tułacze\" zorganizowany przez KOBiDZ – koordynatora EDD i Fundację CEO – partnera EDD 2007.

Na 16 tablicach nie zmie¶ciły się wszystkie z ponad 2 tysięcy prac – wybrane obrazki, zgrupowane w cykle tematyczne przedstawiaj± najbardziej wyraziste motywy podejmowane przez uczestników konkursu:

- Zamo¶ć. Podróże po moim regionie
- Romowie ludzie go¶cińca
- Wędrówki ¶ladami historii
- Na pielgrzymim szlaku
- Na szlaku tradycji

Wyobraznia , zastosowane techniki plastyczne, rozmach i uroda wszystkich zgłoszonych do konkursu prac zachwyciła jury konkursu .

Nagrody w konkursie ufundowały PKP Przewozy Regionalne, KOBiDZ, Magazyn ZABYTKI.

Wystawa jest uhonorowaniem uczestników , którzy udowodnili jak interesująca jest idea Europejskich Dni Dziedzictwa - zainteresowanie tradycj±, zabytkami, histori±, kultur±, pięknem miejsc najbliższych mieszkańcom, a często nie zauważanym.

Temat Europejskich Dni Dziedzictwa 2007, który był jednocze¶nie tematem konkursu \"Ludzie go¶cińca. Wędrowcy Pielgrzymi, tułacze\" okazał się inspirujący dla organizatorów wydarzeń kulturalnych Edd – odbyło się ponad 1300 imprez , w których wzięło udział ponad 300 000 osób.

Wystawa zamyka EDD 2007
Huta \"Kluczborska\" w ZagwiĽdziu

Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego oraz pracownicy ¦l±skiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 10 kwietnia 2008 roku wzięli udział w wyjeĽdzie do dawnej huty \"Kluczborskiej\" w ZagwiĽdziu (gm. Murów, woj. opolskie).

Huta \"Kluczborska\" (Kreuzburgerhütte) powstała na zlecenie króla Fryderyka II w 1754 roku. Odpowiednie do tego celu miejsce wskazał rz±dca lasów królewskich Rhedanz. Wody rzeki Budkowiczanki, lasy i złoża rud żelaza oraz potrzeby wojenne króla przyczyniły się do szybkiego uruchomienia huty. Najpierw powstał wielki piec, następnie hala odlewnicza oraz zabudowania gospodarcze. Niedługo potem powstały tłucznia kamienia wapiennego, fryszerka, uruchomiono także maszynę do polerowania kul. W 1761 roku wojska rosyjskie zniszczyły hutę, ale po ich wycofaniu przyst±piono do jej odbudowy. Kilkana¶cie lat póĽniej rozebrano zużyty wielki piec i postawiono kolejny. Do dzisiaj zachowała się hala odlewnicza pochodz±ca z 1839 roku z wież± gichtow± oraz z dziewiętnasto- i dwudziestowiecznymi dobudówkami. W jej pobliżu znajduj± się: dawny magazyn modeli, pozostało¶ci kanałów, przepust wodny oraz staw retencyjny. W niewielkim oddaleniu jest usytuowany zespół zabudowań młotowni, na który składaj± się: dwa budynki młotowni, magazyn oraz pozostało¶ci kanałów. Budynki młotowni pochodz± z 1806 roku, poł±czone s± ze sob± wzniesion± nad kanałem przybudówk±, w której umieszczono 3 koła wodne podsiębierne. Czę¶ciowo zachowało się wyposażenie młotowni: drewniany młot oraz pozostało¶ci pieców. W magazynie pochodz±cym z 1802 roku została utworzona Regionalna Sala Muzealna, obok niego zachowało się żeliwne koło wodne. Hala odlewnicza oraz zabudowania młotowni reprezentuj± charakterystyczny dla fryderycjańskiego budownictwa przemysłowego typ architektoniczny. S± to budynku jednokondygnacyjne wzniesione na rzucie prostok±ta, nakryte dachami naczółkowymi, z otworami okiennymi zamkniętymi półkoli¶cie.

Tekst i foto Anna Syska


01. Odlewnia

02. Zespół zabudowań młotowni

03. Młotownia i koło wodne

04. Magazyn przy młotowni

05. Regionalna Izba Muzealna w dawnym magazynie przy młotowni

06. Drewniany młot kuzniczy

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
Zawiercie 16.01.2007 r.

Agnieszka Wozniakowska i Anna Syska przedstawiły działalność Sl±skiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.

VIII Powiatowa Konferencja Dziedzictwo przemysłowe Górnego Sl±ska
Pszczyna 11.12.2007 r.

W konferencji zorganizowanej przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie wzięły udział pracownice SCDK Agnieszka Wozniakowska i Anna Syska, które wygłosiły referaty \"Dziedzictwo przemysłowe Górnego Sl±ska\" oraz \"Szlak Zabytków Techniki Województwa Sl±skiego\".

http://www.powiat.pszczyna.pl/index.php?wiecej=1221
Festiwal Filmów TECHNE OSTRAVA 2007


W dniach 24–26 pazdziernika 2007 roku w Ostrawie odbył się VI Festiwal Filmów i Programów Telewizyjnych o Zabytkach Techniki i Przemysłu TECHNE OSTRAVA 2007, któremu towarzyszyła międzynarodowa konferencja nt. Wykorzystanie zabytków techniki i przemysłu w ruchu turystycznym. Z okazji przypadaj±cej w bież±cym roku 75-tej rocznicy ¶mierci Tomasz Baty temat poboczny konferencji brzmiał: Tomasz Bata – dorobek, osobowo¶ć i trwała wartość dokonań zawodowych.

Festiwal, organizowany już po raz szósty, ma na celu popularyzację zabytków industrialnych, zapoznanie \"branżowców\" i społeczeństwa z możliwościami i przykładami ich ochrony oraz wykorzystania do innych celów, np. turystycznych.

W tym roku Grand Prix festiwalu otrzymał film Zollverein zaprezentowany przez dr Veronikę Grabe, a filmy Ewy Żerdzińskiej i Ewy Kozik z TVP3 o/Katowice otrzymały wyróżnienia.

Sl±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach było reprezentowane przez Agnieszkę Woźniakowsk± i Annę Syskę, które przedstawiły referat pt. Polski wątek Tomasza Baty, traktuj±cy o dwóch fabrykach obuwia, znajduj±cych się w obecnych granicach Polski, a założonych przez spółkę Bata.

Uczestnicy festiwalu ogl±dali Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, Kopalnię \"Guido\" w Zabrzu i Muzeum Piwowarstwa w Tychach, go¶cie z Polski podziwiali Techniczne Muzeum Tatry w Koprivniceach oraz miasto Stramberk.


Plakat festiwalu

Inauguracja festiwalu

Laureatka festiwalu dr Veronika Grabe ze statuetk± Ostrawskiej Wenus

Ewa Żychowska z wyróżnieniem

Koprivnice, Muzeum Tatry

Koprivnice, Muzeum Tatry

Stramberk

Stramberk, Rynek


Międzynarodowa konferencja naukowa:

MODERNIZM W EUROPIE
MODERNIZM W GDYNI
Gdynia, 27-29.9.2007


Organizatorem konferencji był Urz±d Miasta Gdynia, a współorganizatorami Komisja Teorii Konserwatorskiej Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS i Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

Gdynia jest miastem młodym, wzniesionym od podstaw w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939). W krótkim okresie powstały wówczas port morski i 120-tysięczne miasto. Gdynia jest więc miastem szczególnie predysponowanym do pokazania jej bogatego dziedzictwa lat międzywojennych. Konferencja miała za zadanie przede wszystkim przedstawić zwi±zki ideowe ł±cz±ce architekturę europejsk± z polsk± tego okresu, której reprezentantem jest modernistyczna architektura Gdyni.

Temat ogólny podzielono na dwa bloki zagadnień:
  • wzorce i ikony modernizmu lat międzywojennych w architekturze i urbanistyce,
  • ochrona architektury modernistycznej - teoria i praktyka.
www.katowickimodernizm.pl


Zarz±d Województwa ¦l±skiego ogłosił: Otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły na:
www.silesia-region.pl


Copyright 2007 by INTER-LAN Piotr Gawlik © Odwiedziło nas już: 746166 osób
www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl