INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ul.Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice, tel./fax (032) 251-71-04                                                                                

Zabytki techniki województwa śląskiego

Produkcja: Telewizja Katowice
Autor programu: Teresa Rel
Zdjęcia: Wojciech Głąb, Jerzy Haida
Konsultacja: dr inż. Jacek Owczarek przy współpracy historycznej i edukacyjnej mgr Aleksandry Goniewicz i mgr. Eugeniusza Paducha
Poradnik metodyczny: Aleksandra Goniewicz
Wyd. I, 2001, format 10 x 18,4 cm, ilustracje, nakład wyczerpany

Kolejna kaseta edukacyjna, na którą składają się dwa filmy: Górnictwo tarnogórskie - "W królestwie gwarków" oraz Królewska Huta Żelaza w Gliwicach (GZUT). Do kasety tej - podobnie jak do poprzednich - opracowano poradnik metodyczny dla nauczycieli zawierający propozycje prowadzenia lekcji. Książeczka interesująco ilustrowana.

W starych grodach. Toszek. Siewierz. Będzin

Produkcja: Telewizja Katowice S.A.
Autor programu: Teresa Rel
Zdjęcia: Mieczysław Herba, Tadeusz Leśniak
Konsultacja: dr inż. Jacek Owczarek przy współpracy historycznej i edukacyjnej mgr Aleksandry Goniewicz i mgr. Eugeniusza Paducha
Czas emisji: 27 minut
Poradnik metodyczny: Aleksandra Goniewicz
Wyd. I, 2001, format 10 x 18,4 cm, ilustracje, nakład wyczerpany

Kolejna filmowa propozycja realizacji tematu na lekcji historii z zakresu wiedzy o regionie. Autorzy kasety w sposób przystępny przedstawiają historię, architekturę i legendy związane z najstarszymi miastami dzisiejszego województwa śląskiego. Materiał filmowy wzbogacono o przewodnik metodyczny dla nauczycieli zawierający ciekawe sposoby prowadzenia jednostki lekcyjnej.

Uwaga! Okładka bez kolorowej obwoluty !

Urząd

Produkcja: Telewizja Katowice
Autor programu: Wiesław Głowacz
Zdjęcia: Jan Zub
Konsultacja: Alojzy Czajor, Alicja Gałecka-Paduchowa, Aleksandra Goniewicz, Eugeniusz Paduch, Jacek Wódz
Czas emisji: 25 minut
Poradnik metodyczny: Alicja Gałecka-Paduchowa, Aleksandra Goniewicz, Eugeniusz Paduch
Wyd. I, 2000, format 10 x 18,4 cm, ss. 32, ilustracje, nakład wyczerpany

Kaseta edukacyjna poświęcona gmachowi Urzędu Województwa i Sejmu Śląskiego - jego funkcji, architekturze, wystrojowi. To kolejna kaseta dotycząca sfery regionalnego dziedzictwa kulturowego. Dołączono do niej - jak poprzednio - poradnik metodyczny dla nauczycieli.

Rudy na europejskim szlaku cysterskim

Produkcja: Telewizja Katowice
Autor programu: Teresa Rel-Szeligowska
Zdjęcia: Marek Uhma
Konsultacja: Krystyna Dybowa, Jacek Owczarek, Eugeniusz Paduch
Czas emisji: 27 minut
Poradnik metodyczny: Krystyna Dybowa, Eugeniusz Paduch
Wyd. I, 1998, format 10 x 18,4 cm, ss. 40, ilustracje, nakład wyczerpany

O celu i założeniach kasety oraz poradnika najpełniej informują słowa autorki poradnika i konsultanta kasety K. Dybowej: "Rudy nam europejskim szlaku cysterskim to pierwszy film planowanej Regionalnej Wideoteki Edukacyjnej przeznaczonej głównie dla uczniów i nauczycieli. Kolejne prezentować będą wielokulturowe dziedzictwo regionu, jego specyfikę i różnorodność [...] Filmy umożliwiają wykorzystanie fragmentów starych dokumentów, kronik, bogatego materiału ikonograficznego, zdjęć, planów, opinii specjalistów. Przedstawiając zabytkowe obiekty w naturalnym otoczeniu przyrodniczym, być może zachęcą do ich dogłębnego poznawania na miejscu. Każdemu filmowi towarzyszyć będzie poradnik zawierający wskazówki metodyczne proponujące sposoby wykorzystania go w różnych typach szkół."

Wesoło czyli smutno. Kazimierza Kutza rozmowy o Górnym Śląsku

Scenariusz i realizacja: Wojciech Sarnowicz i Michał Smolorz
Produkcja: Antena Górnośląska. Studio Programów i Filmów Telewizyjnych dla Programu II Telewizji Polskiej SA
Czas emisji: 25 minut
Wyd I, 1994-1997, cena zł: kaseta 10,- komplet (HV) 30,50

nakład wyczerpany

Wesoło czyli smutno to tytuł cyklu 22 rozmów przeprowadzonych przez Kazimierza Kutza z wybitnymi Górnoślązakami oraz z osobami ze Śląskiem w różny, szczególny, sposób związanymi. Ukazały się 4 kasety - każda zawierająca fragmenty biesiady z jedną osobą:

prof. Janem Miodkiem
bp. Alfonsem Nossolem
Henrykiem Mikołajem Góreckim
Wojciechem Kilarem.

Cykl został zrealizowany w latach 1994-1997 w Studiu Programów i Filmów Telewizyjnych "Antena Górnośląska" na zlecenie Programu II Telewizji Polskiej.


INNE PUBLIKACJE

Pocztówka
Wyd. I, 1993, nakład wyczerpany

Przedstawia artystę rzeźbiarza Jana Raszkę, tytularnego chorążego Legionów, przyjmującego "meldunek" od dziecka. Zdjęcie posłużyło za wzór do wykonania przez artystę plakietki Legiony biednym dzieciom. Plakietkę wręczała Rada Główna Opiekuńcza w Warszawie dobroczyńcom dzieci. Karta wydana z okazji 75. rocznicy odzyskania niepodległości.


Mapka
Zabytki techniki województwa śląskiego

Mapka przedstawia zabytki techniki województwa śląskiego wpisane do rejestru dóbr kultury.

nakład wyczerpanywww.katowickimodernizm.pl


Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił: Otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły na:
www.silesia-region.pl


Copyright 2007 by INTER-LAN Piotr Gawlik © Odwiedziło nas już: 746160 osób
www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl