INSTYTUCJA KULTURY SAMORZˇDU WOJEWÓDZTWA ¦LˇSKIEGO

ul.Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice, tel./fax (032) 251-71-04                                                                                


¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
40-036 Katowice ul. Juliusza Ligonia 7
tel./fax (032) 251-71-04


e-mail:

poczta@scdk.pl - skrzynka pocztowa SCDK

cdk2003@o2.pl - dotychczasowy adres e-mail

dyrektor@scdk.pl - sprawy kierowane do dyrektora SCDK
www.katowickimodernizm.pl


Zarz±d Województwa ¦l±skiego ogłosił: Otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły na:
www.silesia-region.pl


Copyright 2007 by INTER-LAN Piotr Gawlik © Odwiedziło nas już: 746134 osób
www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl