INSTYTUCJA KULTURY SAMORZˇDU WOJEWÓDZTWA ¦LˇSKIEGO

ul.Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice, tel./fax (032) 251-71-04                                                                                


Linki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urz±d Marszałkowski w Katowicach
¦l±ski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach
Silesia kultura
Regionalny O¶rodek Kultury w Katowicach
Krajowy O¶rodek Badań i Dokumentacji Zabytków
Instytut Prehistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Muzeum ¦l±skie w Katowicach
Muzeum Górno¶l±skie w Bytomiu
www.katowickimodernizm.pl


Zarz±d Województwa ¦l±skiego ogłosił: Otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły na:
www.silesia-region.pl


Copyright 2007 by INTER-LAN Piotr Gawlik © Odwiedziło nas już: 746136 osób
www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl