INSTYTUCJA KULTURY SAMORZˇDU WOJEWÓDZTWA ¦LˇSKIEGO

ul.Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice, tel./fax (032) 251-71-04                                                                                

Oferta dla szkół


Lekcje historii


Z my¶l± o młodzieży szkolnej ¦CDK organizuje lekcję historii w salach Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Temat spotkań brzmi: Historyczne uwarunkowania powstania Urzędu Wojewódzkiego ¦l±skiego w Katowicach. 1922-1939.

Prosimy o wcze¶niejsze uzgodnienie terminu.
www.katowickimodernizm.pl


Zarz±d Województwa ¦l±skiego ogłosił: Otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły na:
www.silesia-region.pl


Copyright 2007 by INTER-LAN Piotr Gawlik © Odwiedziło nas już: 735336 osób
www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl