INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ul.Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice, tel./fax (032) 251-71-04                                                                                


Opieka nad zabytkami


Zabytki to ślady działalności ludzkiej. Są niezastąpionym źródłem informacji o życiu i działalności człowieka oraz o historycznym rozwoju umiejętności artystycznych i technicznych. Zabytki są zasobami nieodwracalnymi decydującymi o tożsamości miejsca. Chcąc zachować międzypokoleniową łączność, musimy je pielęgnować. Złożoność i interdyscyplinarność działań w sferze zabytków w warunkach gospodarki rynkowej wymaga strategicznego zarządzania zabytkami opartego na długookresowej wizji rozwoju. Narzędziem realizacji strategii opieki nad zabytkami są programy opieki nad zabytkami województwa, powiatu lub gminy. Od 2003 roku sporządzenie programów opieki nad zabytkami jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 87 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami).
  1. Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na Lata 2006-2009
  2. Monitoring "Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na Lata 2006-2009"
  3. Materiały pomocnicze dla samorządów terytorialnych oraz autorów programów dotyczące sporządzania gminnych programów opieki nad zabytkamiwww.katowickimodernizm.pl


Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił: Otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły na:
www.silesia-region.pl


Copyright 2007 by INTER-LAN Piotr Gawlik © Odwiedziło nas już: 746146 osób
www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl