INSTYTUCJA KULTURY SAMORZˇDU WOJEWÓDZTWA ¦LˇSKIEGO

ul.Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice, tel./fax (032) 251-71-04                                                                                


Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie ¶l±skim na lata 2006 - 2009


"Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie ¦l±skim na Lata 2006-2009" został sporz±dzony przez ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach na podstawie uchwały nr 1278/272/II/2005 Zarz±du Województwa ¦l±skiego z 30 czerwca 2005 r. oraz został przyjęty uchwał± nr II/53/2/2006 Sejmiku Województwa ¦l±skiego z dnia 25 pazdziernika 2006 roku.

Pełny tekst dokumentu (.doc) >>>
Pełny tekst dokumentu (.pdf) >>>


  1. Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie ¦l±skim na Lata 2006-2009
  2. Monitoring "Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie ¦l±skim na Lata 2006-2009"
  3. Materiały pomocnicze dla samorz±dów terytorialnych oraz autorów programów dotycz±ce sporz±dzania gminnych programów opieki nad zabytkami



www.katowickimodernizm.pl






Zarz±d Województwa ¦l±skiego ogłosił: Otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły na:
www.silesia-region.pl














Copyright 2007 by INTER-LAN Piotr Gawlik © Odwiedziło nas już: 743404 osób
www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl