INSTYTUCJA KULTURY SAMORZˇDU WOJEWÓDZTWA ¦LˇSKIEGO

ul.Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice, tel./fax (032) 251-71-04                                                                                

Relacje laureatów konkursu edycji 2003Miałem w tym roku niebywał± okazję do zwiedzenia Barcelony i okolic oraz do lotów samolotem nad Europ±. Stało się to za spraw± udziału w konkursie fotograficznym, zorganizowanym przez ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Udało mi się zaj±ć tam III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Zdjęcia robiłem już od jakiego¶ czasu, ale nigdy nie wysyłałem na konkursy. Do udziału w tym konkursie namówiła mnie moja wychowawczyni p. Katarzyna Błachut. Dzięki temu wyjazdowi poznałem inny kraj, odległy od Polski. Jego kulturę, zabytki, zwyczaje oraz swoich rówie¶ników z bardzo wielu krajów Europy, i nie tylko. Bardzo wesoł± grup± była młodzież z Grecji i Cypru. Poznałem również bardzo ciekaw± i nie znan± mi dotychczas architekturę, której autorem był Gaudi. Konkurs ten zdopingował mnie do jeszcze bardziej uważnego ogl±dania miejsc nas otaczaj±cych. W szkole, do której uczęszczam, moi koledzy przekonali się do uczestniczenia w konkursach (nie tylko fotograficznych). Po powrocie do kraju pozostały bardzo miłe wspomnienia. Bardzo dużo zdjęć mniej lub więcej udanych. Trochę pami±tek i parę nowych znajomo¶ci, które będę starał się kontynuować. Nie my¶lę spocz±ć na laurach i zamierzam dalej brać udział w różnych konkursach. Bardzo mił± atmosferę i dobr± opiekę mieli¶my wszyscy dzięki naszym opiekunom p. Aleksandrze Goniewicz i Eugeniuszowi Paduchowi.
Jakub Troszczyński, Bielsko-Biała


O konkursie dowiedziałam się od mojej wychowawczyni ze szkoły podstawowej - pani Edyty Mierzwy, nauczycielki historii i języka polskiego. Pierwszy raz brałam w konkursie udział trzy lata temu. Robi±c zdjęcia, poznałam bliżej miasto, w którym mieszkam, i okolicę. Gdy dowiedziałam się, że zdjęcie przeze mnie zrobione zajęło drugie miejsce, byłam bardzo zadowolona. Prezentacja nagrodzonych zdjęć w Koszęcinie i rozdanie nagród było bardzo miłe. Wkrótce po tym dowiedziałam się o zaproszeniu laureatów konkursu do Barcelony. Pocz±tkowo nie docierało to do mnie, jednak 22 paĽdziernika 2003 roku dzięki organizatorom konkursu i dyrektorowi ¦l±skiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego panu Eugeniuszowi Paduchowi byłam wraz z pozostałymi laureatami w Hiszpanii. W Barcelonie mieszkali¶my wraz młodzież± z 24 krajów w schronisku młodzieżowym. Podczas pobytu zwiedziłam wiele ciekawych miejsc, poznałam wspaniałych ludzi, brałam udział w warsztatach fotograficznych oraz popróbowałam kuchni hiszpańskiej. Jestem pewna, że nigdy nie zapomnę tej wspaniałej podróży i tych wszystkich pięknych miejsc. My¶lę, że konkurs powinien być organizowany nadal, gdyż może sprawić, że lepiej poznamy historię i zabytki naszego miasta, regionu, a zostanie laureatem może dać bardzo wiele rado¶ci, tak jak to było w moim przypadku. Nasz wyjazd był możliwy dzięki poszukaniu przez organizatorów sponsorów, w moim przypadku był to Prezydent Gliwic pan Zygmunt Frankiewicz, za co jestem bardzo wdzięczna.
Alicja Dziurosz, Gliwice
www.katowickimodernizm.pl


Zarz±d Województwa ¦l±skiego ogłosił: Otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły na:
www.silesia-region.pl


Copyright 2007 by INTER-LAN Piotr Gawlik © Odwiedziło nas już: 743462 osób
www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl