INSTYTUCJA KULTURY SAMORZˇDU WOJEWÓDZTWA ¦LˇSKIEGO

ul.Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice, tel./fax (032) 251-71-04                                                                                RzeĽba Wiktoria rzucaj±ca wieniec (Kranzwerfende Viktoria)

RzeĽba Wiktoria rzucaj±ca wieniec to odlew wykonany ze stopu miedzi (wysokość 2,00 m) o cechach klasycystycznych. Znajduje się na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego przy ul. Raciborskiej w Katowicach.

Na rzeĽbę zwrócił uwagę dr Ryszard Nakonieczny z Wydziału Architektury Politechniki ¦l±skiej. Wspólnie z Ann± Sysk± ze ¦l±skiego Centrum Dziedzictwa zidentyfikowali dzieło.

Christian Daniel Rauch odkuł rzeĽbę w marmurze w latach 1830-1942 do budynku Walhalli pod Ratyzbon±. Na podstawie tej marmurowej rzeĽby wykonywane były odlewy. Nie jest znana dokładna data powstania odlewu, sygnatura sugeruje jego powstanie w latach 1888–1891. ¦wiadczy o tym następuj±cy fakt: odlewnia Hermanna Gladenbecka (Berlin-Friedrichshagen) w latach 1888–1891 była spółk± akcyjn± i nosiła nazwę "H. Gladenbeck und Sohn". Odlew prawdopodobnie został przywieziony do Katowic w 1945 roku przez żołnierzy radzieckich. Istniej± dwie wersje pojawienia się rzeĽby na terenie szpitalnym, obie podane przez byłych pracowników szpitala. Według pierwszej wersji znaleziono j± w czę¶ciach w pobliżu torów kolejowych, według drugiej została nabyta w cało¶ci od żołnierzy radzieckich jad±cych pociągiem. Po II wojnie ¶wiatowej osadzono j± na cokole zdobi±cym szpitaln± fontannę.

RzeĽba znajduje się na cokole umieszczonym w basenie fontanny. Przedstawia rzymsk± boginię zwycięstwa Wiktorię rzucaj±c± wieniec. Wiktoria została wyobrażona jako dziewczyna siedz±ca na cokole. Podstawa cokołu w formie płyty ma wymiary 0,49 x 0,49 m. Cokół ma kształt zbliżony do litery "L", skomponowany został z form przypominaj±cych otoczaki. Postać siedzi, tułów ma lekko pochylony do przodu. Praw± stopę wspiera na stopniu cokołu, lewa swobodnie zwisa. Lew± rękę ma wysunięt± w tył, palce wspiera na cokole. Prawą rękę ma skierowan± w stronę lewego uda, w dłoni trzyma wieniec z li¶ci dębu przepasany wstęg±. Ułożenie prawej ręki sugeruje ruch wyrzucania wieńca. Głowa z włosami spiętymi z tyłu jest zwrócona w praw± stronę. Wiktoria ma dwa wznosz±ce się ponad plecami skrzydła. Skrzydła od strony wewnętrznej s± gładkie, od zewnętrznej części pokryw i lotek s± wyraźnie rozdzielone. Postać ubrana jest w długi, luźny chiton spięty na ramionach guzikami, bogato drapowany na biu¶cie.

Na tylnej stronie płyty znajduje się sygnatura: "GEGOSSEN v. H. GLADENBECK & SOHN BERLIN"
RzeĽba umieszczona jest na betonowym postumencie znajduj±cym się w betonowej, okr±głej niecce fontanny.

http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,68888,5216640.html
http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35063,5263947,Bogini_przyjechala_do_Katowic_pociagiem.html

Tekst: Anna Syska i Agnieszka Woźniakowska
Foto: Anna Syska

www.katowickimodernizm.pl


Zarz±d Województwa ¦l±skiego ogłosił: Otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły na:
www.silesia-region.pl


Copyright 2007 by INTER-LAN Piotr Gawlik © Odwiedziło nas już: 743438 osób
www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl