INSTYTUCJA KULTURY SAMORZˇDU WOJEWÓDZTWA ¦LˇSKIEGO

ul.Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice, tel./fax (032) 251-71-04                                                                                Street art

Street art ma na celu odzyskiwanie przestrzeni dla obywateli, pragnie wyrwać ich z imperatywu "mijania", przechodzenia, tak by z powrotem stali się ¶wiadomi przestrzeni w której funkcjonuj±. Najprężniej działaj±c± grupa streetartow± w Polsce jest MAssmix. Niestety jej członkowie twierdz±, że w naszym kraju nie istnieje takie zjawisko jak Street art. Przestrzeń miejska zorganizowana jest podług wielopoziomowego systemu zakazów i nakazów, tak by "życie" mogło się toczyć bez większych zakłóceń, gładko i sprawnie - sama funkcja komunikacyjna wewn±trz miasta została zniesiona, czy inaczej, pozbawiona miejsca.

Diagnoza wirus

Projekt dyplomowy Matyldy Sałajewskiej p.t. "Skin" to wielow±tkowa "opowie¶ć" artystki, funkcjonuj±ca w przestrzeni Katowic od lipca 2008 r. "Skin" to miejski wirus, który stopniowo atakował zastan± skorupę Katowic, by w ci±gu trzech miesięcy realizacji projektu odsłonić życie które pod ni± tętni. Objawiał się poprzez wieloelementow± akcję uliczn± w postaci plakatów, wklejek, murali, performance ,wizualizacji na ¶cianach budynków czy wielkoformatowych wydruków . Jaskrawe kolory i różowe logo to jego znak rozpoznawczy. Całemu przedsięwzięciu przy¶wiecał podstawowy cel street artu, odzyskiwanie przestrzeni dla obywateli, pragnienie by stali się bardziej ¶wiadomi miejsca w którym funkcjonuj±. Większo¶ć wymy¶lonych przez artystkę obiektów ma funkcje użytkowe, tak by mogły wspomagać proces komunikowania, dawać możliwo¶ć uczestnictwa.

Wylew lawy przed Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu ¦l±skiego (do realizacji) i rozmywaj±ca się kostka przy ul. Koszarowej to tylko dwa pomysły z wielu. W planach s± jeszcze wielka torba na zakupy, która mogłaby stan±ć przed Silesia City Center, albo wielkie nisze w chodniku, które pozwalałyby się w ¶rodku wygodnie rozsi±¶ć.

Tekst: Małgorzata Bartoszek
Fotografie: Anna Syska

1. Ręce. Superjednostka2. Twarz. Superjednostka3. Twarz. Superjednostka4. Domino. Rondo5. Domino. Rondo6. Cień balustrady. Rondo7. Cień balustrady. Rondo8. Ludzie. Rondo9. Ludzie. Rondo
www.katowickimodernizm.pl


Zarz±d Województwa ¦l±skiego ogłosił: Otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły na:
www.silesia-region.pl


Copyright 2007 by INTER-LAN Piotr Gawlik © Odwiedziło nas już: 743436 osób
www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl