INSTYTUCJA KULTURY SAMORZˇDU WOJEWÓDZTWA ¦LˇSKIEGO

ul.Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice, tel./fax (032) 251-71-04                                                                                


Wodzenie niedĽwiedzia

W ostatnie dni karnawału po górno¶l±skich wsiach wędrowały różne maszkary, a w¶ród nich niedĽwiedzie. Oprowadzanie maszkar zapustnych miało przynosić szczę¶cie, a taniec gospodarzy z niedĽwiedziem zapewniać dostatek i urodzaj.

Współcze¶nie wodzenie niedĽwiedzia (misia, bera) odbywa się jeszcze w niektórych wsiach w okolicach Lublińca, Gliwic i Raciborza. Barwny korowód złożony z przebierańców, w¶ród których s± m. in. kominiarz, le¶niczy, cyganka, diabeł, lekarz, policjant, ¶mierć i para nowożeńców, prowadz± NiedĽwiedzia. Kostium niedĽwiedzia wykonuje się ze skręcanej słomy owsianej (wcze¶niej z grochowin lub słomianych warkoczy) albo szyje z kożucha, włosiem na wierzch (obecnie też ze sztucznego futerka). Grupie towarzyszy kapela. Chodz± od domu do domu, tańcz± z gospodarzami, psoc±, brudz± sadzami, karz± mandatami, które s± w rzeczywisto¶ci zaproszeniem na wieczorn± zabawę. Czasem kto¶ po drodze skubie z niedĽwiedzia słomę, bo to dobra wróżba na cały rok. Za odwiedzanie domów przebierańcy otrzymuj± dary, np.: słodycze, alkohol, pieni±dze, jaja.

Różny bywa los wodzonych w pochodzie niedĽwiedzi. Nie tylko s± symbolem płodno¶ci, obfito¶ci, siły, ale też obwinia się je o wszelkie zło i nieszczę¶cia. W ¦wibiu niedĽwiedzia pozostawia się przy życiu, w Samborowicach masarz zabija na niby misia, w Kopienicy i Łubiu, podczas wspólnej combrowej zabawy odbywa się s±d nad niedĽwiedziem i skazuje na ¶mierć. Tradycyjnie obrzęd odbywał się we wtorek przed ¶rod± popielcow± rozpoczynaj±c± post, obecnie najczę¶ciej w ostatni± sobotę karnawału.

Na zdjęciach wodzenie niedĽwiedzia w Miedarach.


Fot. Danuta Cholewa
www.katowickimodernizm.pl


Zarz±d Województwa ¦l±skiego ogłosił: Otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły na:
www.silesia-region.pl


Copyright 2007 by INTER-LAN Piotr Gawlik © Odwiedziło nas już: 743422 osób
www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl