INSTYTUCJA KULTURY SAMORZˇDU WOJEWÓDZTWA ¦LˇSKIEGO

ul.Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice, tel./fax (032) 251-71-04                                                                                

Wyniki konkursu 2007


P R O T O K Ó Ł z posiedzenia jury konkursu fotograficznego Zabytki regionu w Twoim obiektywie z dnia 20 kwietnia 2007 w ¦l±skim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w KatowicachSKŁAD JURY
Przewodnicz±ca: Aleksandra Goniewicz
Członkowie:
- Ewa Caban (architekt)
- Stanisław Michalski (fotografik)
- Dominik Konarzewski (historyk sztuki)
- Andrzej Koniakowski (fotografik)
- Małgorzata Wrożyna (kulturoznawca)


Jury konkursu przyznało 3 nagrody oraz 1 wyróżnienie. Jury dokonało przegl±du i oceny 1611 ("P" - 736, "G" - 691, "L" - 184) prac fotograficznych, z których wyróżniono prace oznaczone następuj±cymi godłami:


NAGRODY

1. Barytek, Katarzyna Barutowicz, lat 16, Gimnazjum Nr 8,
ul. Doliny Miętusiej 5, 43-316 Bielsko-Biała,
Opiekun: Ewa Sauvageot
Cykl zdjęć przedstawiaj±cy cmentarz żydowski w Bielsku-Białej
2. Kachna, Katarzyna Bech, lat 16, Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Gimnazjum
w Będzinie, ul. Wolno¶ci 4, 42-500 Będzin
Opiekun: Marcin Lazar
Budynek dawnej Cementowni "Saturn" w Wojkowicach oraz zabudowania Cementowni "Grodziec"
3. Magtaj, Magdalena Kubina, lat 15, Gimnazjum Nr 5 w Raciborzu,
ul. Opawska 81, 47-400 Racibórz
Opiekun: Magdalena Pordzik
Krzyż cmentarny


WYRÓŻNIENIA
Prace równorzędne

1. Ida, Monika Baran, Gimnazjum Nr 2 w Pyskowicach,
ul. Szkolna 2, 44-120 Pyskowice
Opiekun: Mirosław Goliszewski
Kirkut, Wielowie¶
2. Sandi, Sandra Buczak, lat 12, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Cieszynie,
ul. Chopina 37, 43-400 Cieszyn
Opiekun: Renata Chamera-Wójcik
Cmentarz żydowski

Pięć prac wytypowanych przez jury do nagród wysłano do katalogu międzynarodowego przegl±du fotograficznego "Poznanie" ("Experience") w Hiszpanii.
www.katowickimodernizm.pl


Zarz±d Województwa ¦l±skiego ogłosił: Otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły na:
www.silesia-region.pl


Copyright 2007 by INTER-LAN Piotr Gawlik © Odwiedziło nas już: 743460 osób
www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl